Aktuality

Tmely a označení značkou CE

Se zavedením nového nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích, označováno též zkráceně CPR, je povinností pro výrobce od 1.7.2013 opatřit výrobky značkou "CE" a vydat "Prohlášení o vlastnostech". To platí u těch stavebních výrobků, na něž se vztahují harmonizované evropské normy (hEN) nebo evropská technická schválení (ETA). Některé produkty v našem portfoliu spadají pod výše uvedenou sféru regulovaných stavebních výrobků dle CPR, více zde: http://tikatalog.cz/novinky/aktualni-informace-k-narizeni-ep-c-305-2011-o-stavebnich-vyrobcich-2013-07-01

 

Níže najdete informace týkající se tmelů, pro které vstoupila povinnost označování značkou CE od 01-07-2014. Zároveň je původní "Prohlášení o shodě" nahrazeno zcela novým dokumentem "Prohlášení o vlastnostech".

 

Tmely a EN 15 651

Nová evropská harmonizovaná norma EN 15 651 Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce přesně definuje požadavky na stavební tmely v kásledujících kategoriích:

 

Tmely značek ilbruck a Tremco spadající pod EN 15651: 1- 4. "Prohlášení o vlastnostech" je ke stažení na kartě konkrétního produktu.  

 

Tmely a další produkty, které nespadají pod sféru EN 15651: 1- 4 potažmo pod nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.  

 

Níže uvedené tmely a lepidla spadají pod sféru řízenou  nařízením vlády 163/2002. Sb. v platném znění a je pro ně vydáváno "Prohlášení o shodě".

← Zpět na seznam

Související weby