Aktuality

Aktuální informace k nařízení EP č. 305/2011, o stavebních výrobcích

Se zavedením nového nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích, označováno též zkráceně CPR, je povinností pro výrobce od 1.7.2013 opatřit výrobky značkou "CE" a vydat "Prohlášení o vlastnostech". To platí u těch stavebních výrobků, na něž se vztahují harmonizované evropské normy (hEN) nebo evropská technická schválení (ETA). Některé produkty v našem portfoliu spadají pod výše uvedenou sféru regulovaných stavebních výrobků dle CPR a proto níže najdete potřebné informace a vysvětlení. 
 
 
Tmely:
Díky skutečnosti, že harmonizovaná ¨technická norma pro tmely (EN 15 651) byla vydána až 28. března 2013, je sice teoreticky možné označovat tmely značkou CE a vydat prohlášení o vlastnostech, nicméně díky velmi malému časovému prostoru mezi začátkem platnosti CPR a vydáním hEN 15 651, je povinnost označovat tmely pro všechny výrobce posunuta na datum 01. červenece 2014. Předpokládáme, že Tremco illbruck bude schopno začít označovat své tmely výrazně dříve, jelikož o počáteční zkoušky typu produktů již bylo u pověřených subjektů zažádáno. 
 
Pásky, fólie, pěny, lepidla, požární ochrana:
Materiály v těchto skupinách aktuálně nespadají pod nařízení EP 305/2011 (CPR) a jsou nadále posuzovány "národní cestou" dle nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanový požadavky na vybrané stavební výrobky. Na produkty jsou dostupná prohlášení o shodě a zpravidla také certifikáty ze zkušeben. Produkty není možné označovat na obalu nebo v dokumentaci značkou CE. Jedinou výjimku zde tvoří páska TP600, která může nést označení CE, díky schválení produktu dle metodiky CUAP NO 06.05/01 a vydaného ETA schválení.
 
Kotvy:
Všechny chemické a mechanické kotvicí prvky spadající pod kategorie určené ETAG001 je od 1. července 2013 povinností výrobce označovat značkou CE a vydat prohlášení o vlastnostech (DoP). Všechny dotčené kotvy v sortimentu Tremco illbruck již byly takto vybaveny. Výjimku tvoří okenní šroub a zatloukací hmoždinka, které z hlediska své konstrukce a způsobu funkčnosti nepatří pod nařízení EP a Rady (EU) 305/2011. 
 
Profily, lišty, příslušenství:
Produkty v těchto kategoriích nepatří pod regulovanou sféru stavebních výrobků dle nařízení vlády 163/2002 a ani dle nařízení EP 305/2011. 
 
 
V případě jakýchkoliv otázek a připomínek nás neváhejte kontaktovat.

← Zpět na seznam

Související weby